Όροι συμμετοχής για Αυτόματο Cash Out & Ενημέρωση Cash Out

Αυτόματο Cash Out & Ενημέρωση Cash Out

Γενικοί όροι συμμετοχής

 1. Το Αυτόματο Cash Out και η Ενημέρωση Cash Out διατίθενται για αγορές που έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία Cash Out. Για πληροφορίες σχετικά με το Cash Out, παρακαλούμε δείτε τους γενικούς όρους συμμετοχής σε Cash Out.
 2. Όταν υποβάλλεται ένα αίτημα για Αυτόματο Cash Out και το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο και δεν θα είναι διαθέσιμο ξανά πριν από τη λήξη της διοργάνωσης, τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του τελικού αποτελέσματος.
 3. Όταν ένα Cash Out ζητείται ιδιοχείρως για κάποιο στοίχημα, τότε το υπάρχον Αυτόματο Cash Out ή η Ενημέρωση Cash Out σχετικά με αυτό το στοίχημα θα αφαιρούνται αυτόματα και δεν θα ισχύουν πια.
 4. Η διαθεσιμότητα του Αυτόματου Cash Out και της Ενημέρωσης Cash Out δεν είναι εγγυημένες και δεν προσφέρονται για όλα τα στοιχήματα.

 5. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη εάν το Αυτόματο Cash Out ή η Ενημέρωση Cash Out δεν είναι διαθέσιμα για τεχνικούς λόγους και τα στοιχήματα θα ισχύουν σύμφωνα με την αρχική τοποθέτηση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας περιόδου.
 6. Όταν ένα στοίχημα είναι live, όλα τα Cash Out υπόκεινται σε καθυστερήσεις live στοιχήματος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η διαδικασία Αυτόματου Cash Out μπορεί να ξεκινήσει όταν φτάσουν οι συγκεκριμένες τιμές, αλλά εάν η τιμή του Cash Out πέσει κάτω από το συγκεκριμένο ποσό προτού ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις του live στοιχήματος, τότε το Αυτόματο Cash Out ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί.

 7. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Αυτόματο Cash Out & η Ενημέρωση Cash Out δεν είναι εγγυημένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορούμε να κάνουμε αυτόματο Cash Out του στοιχήματος(ων) ή να στείλουμε ενημερώσεις, παρά το γεγονός ότι μπορεί να εμφανίζεται ως πιθανότητα στις σχετικές ενότητες της δικτυακής τοποθεσίας/εφαρμογής.

 8. Το Αυτόματο Cash Out δεν εξαρτάται από τις ρυθμίσεις Cash Out, που σημαίνει ότι το Αυτόματο Cash Out θα αγνοήσει οποιεσδήποτε ρυθμίσεις για αλλαγές τιμών Cash Out οι οποίες ισχύουν για τον λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι το Αυτόματο Cash Out θα ολοκληρωθεί μόνο στην τιμή ή πάνω από την τιμή που αναφέρει ο πελάτης για κάθε στοίχημα.
 9. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναβάλλουμε ή να αφαιρέσουμε το Αυτόματο Cash Out και/ή τη λειτουργία ενημέρωσης Cash Out ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε διοργάνωση, αγώνα ή αγορά. Οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετούνται σε παρόμοιες διοργανώσεις, αγώνες ή αγορές πριν από κάποιον διακανονισμό, αναβολή ή αφαίρεση στις λειτουργίες Αυτόματου Cash Out και/ή Ενημέρωση Cash Out, θα ισχύουν σύμφωνα με την αρχική τοποθέτηση.
 10. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναιρέσουμε τον διακανονισμό ενός στοιχήματος, η επεξεργασία του οποίου έγινε με χρήση του "Αυτόματου Cash Out" εάν το στοίχημα ή η αγορά διακανονίστηκαν εσφαλμένα.
 11. Οι ενημερώσεις ενδέχεται να υποστούν καθυστερήσεις και εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις σε ενημερώσεις που στέλνονται ή λαμβάνονται.
 12. Οι τιμές Cash Out υπόκεινται σε αλλαγές και οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαθέσιμη τιμή Cash Out ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή Cash Out που αναφέρεται στην ενημέρωση.