Αναζήτηση στοιχημάτων

Για να κάνετε γρήγορη αναζήτηση συγκεκριμένης ομάδας, πρωταθλήματος ή παίκτη (π.χ. παίκτη τένις), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία αναζήτησης. Η ειδική σελίδα αναζήτησης είναι προσβάσιμη μέσω της βασικής μπάρας πλοήγησης αθλημάτων (τέρμα δεξιά), με κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης . Μόλις εμφανιστεί η σελίδα,

  • πληκτρολογήστε  το κείμενο που θα θέλατε να αναζητήσετε στο πεδίο αναζήτησης (π.χ. Arsen ή Primer)
  • οι πιο κοντινές αντιστοιχίες θα εμφανιστούν κάτω από το πεδίο αναζήτησης όσο πληκτρολογείτε
  • πατήστε την ομάδα ή το όνομα για να ξεκινήσετε αμέσως την αναζήτηση ή στο βέλος για να κάνετε προσθήκη κειμένου στο πεδίο αναζήτησης ώστε να ελαχιστοποιήσετε τα αποτελέσματα που προκύπτουν

Η λειτουργία αναζήτησης θα εμφανίσει μια λίστα με όλες τις σχετικές διοργανώσεις, κατά χρονολογική σειρά.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναζήτησης, πατήστε το άκυρο. Η σελίδα θα αποσυρθεί προς τα δεξιά εκτός συσκευής. 

Σημειώστε ότι η σελίδα πλήρους προβoλής μιας διοργάνωσης (βαθμολογικός πίνακας και όλα τα πρωταθλήματα) είναι προσβάσιμη με απλό πάτημα στην περιοχή διοργανώσεων.