Όνομα χρήστη

Δυστυχώς, η πλατφόρμα μας δεν επιτρέπει την τροποποίηση του ονόματος χρήστη μετά από τη δημιουργία του. Θέλουμε να επιτρέπουμε στους παίκτες μας να μάθουν τις μεθόδους άλλων παικτών, και ένα σταθερό όνομα χρήστη είναι σημαντικό για αυτή τη διαδικασία.