Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Live Video

§ 1 Χρήση και Πρόσβαση στο VistaBet.gr Live Video

 • (1) Μόνο πελάτες της VistaBet.gr έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο VistaBet.gr Live Video. Πελάτης για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ανοίξει λογαριασμό στην VistaBet.gr και έχει υπόλοιπο λογαριασμού με θετικό πρόσημο (δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρήματα μπόνους) ή υπήρξε ενεργός εντός των τελευταίων 24 ωρών.

 • (2) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα γεωγραφικών περιοχών όπου η VistaBet.gr μπορεί γενικά να μεταδώσει το VistaBet.gr Live Video. Η λίστα προγραμματισμένων αγώνων θα δείχνει ποια γεγονότα μπορείτε να δείτε από τη συγκεκριμένη τοποθεσία σας.

 • (3) Επί του παρόντος δεν ισχύει κάποια χρέωση για τη χρήση του VistaBet.gr Live Video. Όμως, η VistaBet.gr δύναται οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καθιερώσει μια αμοιβή, εγγραφή ή άλλη χρέωση ή προϋπόθεση για τη χρήση του VistaBet.gr Live Video μετά από τη σχετική ενημέρωση του πελάτη.

 • (4) Η VistaBet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να παύσει την πρόσβαση στο VistaBet.gr Live Video ή να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το VistaBet.gr Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Όλα τα περιεχόμενα που έχουν προγραμματιστεί για το VistaBet.gr Live Video μπορούν να αλλάξουν και η VistaBet.gr δύναται να τροποποιήσει, να αναστείλει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει τα περιεχόμενα του VistaBet.gr Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Η VistaBet.gr δεν προσφέρει ακουστικά σχόλια για κάθε γεγονός, καθώς τα ακουστικά σχόλια προσφέρονται μόνο για επιλεγμένα γεγονότα.

 • (5) Με την πρόσβαση στο VistaBet.gr Live Video ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

§ 2 Τεχνικές Προδιαγραφές

 • (1) Η VistaBet.gr συνιστά χρήση σύνδεσης στο Διαδίκτυο σταθερής χρέωσης με ταχύτητα τουλάχιστον 500 kbps (ADSL). Η συνεχής ροή μπορεί να προκαλέσει υψηλά κόστη χρήσης Διαδικτύου.

 • (2) Οι συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος είναι 256 MB RAM, επεξεργαστής 1 GHz και Adobe Flash Player 8.0 ή μεταγενέστερο.

§ 3 Πιθανή Καθυστέρηση Χρόνου

 • Η VistaBet.gr υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι το VistaBet.gr Live Video διαφημίζεται ως «ζωντανό» (live), μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στη ροή του streaming για λίγα δευτερόλεπτα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 δευτερόλεπτα, αν και η ακριβής καθυστέρηση ροής δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η VistaBet.gr δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να προκύψει από την καθυστέρηση επειδή ο πελάτης εμπιστεύεται το VistaBet.gr Live Video.

§ 4 Αποποίηση Ευθύνης

 • (1) Η VistaBet.gr ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση που το VistaBet.gr Live Video διακοπεί ή παρουσιάσει σφάλμα ή ότι δεν θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών. Η VistaBet.gr περαιτέρω αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης ότι το VistaBet.gr Live Video αντεπεξέρχεται στις τεχνικές προδιαγραφές του πελάτη ή ότι θα λειτουργήσει σε σύνδεση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό.

 • (2) Η VistaBet.gr δεν εγγυάται σταθερή ποιότητα βίντεο για την υπηρεσία VistaBet.gr Live Video, καθώς η παράδοση εξαρτάται από τη σύνδεση Ίντερνετ του χρήστη, κάτι που είναι πέραν της επιρροής της VistaBet.gr. Η προσφερόμενη ποιότητα εικόνας και το μέγεθος μπορεί να διαφέρουν από γεγονός σε γεγονός.

 • (3) Η VistaBet.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων, επιχειρηματικής φήμης και πελατείας που μπορεί να υποστεί ο πελάτης επειδή εμπιστεύτηκε το VistaBet.gr Live Video.

§ 5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • (1) Όλα τα περιεχόμενα video που προσφέρονται προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα χρήσης του VistaBet.gr Live Video είναι μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ανακλητό και παραχωρείται μόνο για προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλης ιδιοκτησιακής φύσης δεν πρέπει να παραβιάζονται με τη χρήση εκ μέρους του πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η VistaBet.gr δικαιούται να παύσει αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του VistaBet.gr Live Video από τον αντίστοιχο πελάτη.

 • (2) Οι πελάτες απαγορεύεται να αντιγράφουν, να αποθηκεύουν, να τροποποιούν ή να διανέμουν το περιεχόμενο του VistaBet.gr Live Video ή να υποστηρίζουν τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (3) Το περιεχόμενου του VistaBet.gr Live Video απαγορεύεται να αναμεταδίδεται από έναν Πελάτη σε ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από το αν θα επιβάλει κάποια χρέωση για αυτό και κανένας Πελάτης δεν πρέπει να υποστηρίζει τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (4) Σε οποιοδήποτε πελάτη παραβιάζει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να ασκηθεί δίωξη για ζημίες. Αυτό περιλαμβάνει παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών, οι οποίοι επίσης μπορεί να διώξουν έναν πελάτη.