Όροι συμμετοχής Cash Out

Όροι συμμετοχής για το "Cash Out"

Μπορούμε να προσφέρουμε την επιλογή "Cash Out" για τοποθετημένα στοιχήματα: Θα έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε τον διακανονισμό στοιχήματος που είχατε θέσει πριν καθοριστεί το αποτέλεσμα του στοιχήματος. Το ποσό ‘Cash Out’ υπολογίζεται βάσει των ισχυόντων αποδόσεων και υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με το πότε επιλέγετε να αποδεχθείτε ένα 'Cash Out'. Εάν προσφέρεται η επιλογή "Cash Out" για κάποιο τοποθετημένο στοίχημα, το αντίστοιχο σύμβολο θα εμφανιστεί στην ενότητα "Τα στοιχήματά μου" (live στοιχήματα) ή στην ενότητα "Cash Out" (αθλητικά στοιχήματα - προ αγώνα)  του κουπονιού.

  • Η λειτουργία "Cash Out" διατίθεται μόνο για μονά και παρολί στοιχήματα. Τα στοιχήματα συστήματος δεν εμπίπτουν στη λειτουργία "Cash Out".
  • Η επιλογή του "Cash Out" δεν θα μετρήσει στο πλαίσιο των περιορισμών τοποθέτησης στοιχημάτων εάν χρησιμοποιηθούν μπόνους για την τοποθέτηση του στοιχήματος.
  • Σε περίπτωση που κάποιο στοίχημα έχει παγώσει ή κλείσει αμέσως μετά το αίτημα του πελάτη για την ολοκλήρωση του "Cash Out", τότε το "Cash Out" θα τεθεί σε φραγή.
  • Εάν η αξία του "Cash Out" αλλάξει αμέσως μετά το αίτημα του πελάτη και πριν την ολοκλήρωση του "Cash Out", τότε το "Cash Out" θα τεθεί σε φραγή εκτός κι εάν ο πελάτης έχει δηλώσει στις ρυθμίσεις του το "Αποδοχή όλων των τιμών αποπληρωμής".
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να άρουμε τις προσφορές "Cash Out" χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
  • Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προσφορών "Cash Out" για οποιαδήποτε διοργάνωση ή τύπο στοιχήματος οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη κι εάν έχει προσφερθεί για την ίδια διοργάνωση ή τον τύπο στοιχήματος στο παρελθόν.
  • Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη σε περίπτωση που το "Cash Out" δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Σας συνιστούμε ρητώς να μην τοποθετήσετε στοιχήματα βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι το "Cash Out" θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή για το εν λόγω στοίχημα.
  • Εάν το "Cash Out" γίνει αποδεκτό από εμάς όταν το αποτέλεσμα του αντίστοιχου στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το "Cash Out". Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε και να διεκδικήσουμε εκ νέου οποιαδήποτε "Cash Out" σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες γαι κατάχρηση της λειτουργίας "Cash Out".
  • Η λειτουργία "Cash Out" δεν διατίθεται για στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί ως ‘Freebets’.