Μπορώ να αλλάξω τον προσωπικό μου συνδυασμό ερώτησης/απάντησης;

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προσωπικό σας συνδυασμό ερώτησης/απάντησης ο ίδιος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια αλλαγή, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.