Γιατί χρεώνει τέλη η VistaBet.gr;

Το διοικητικό τέλος λογαριασμού χρεώνεται καθώς οι μονίμως ανενεργοί λογαριασμοί πελατών απαιτούν σημαντικές διαχειριστικές ενέργειες.