Υπάρχουν περιορισμοί πριν κάνω την ανάληψη;

Εάν λάβατε χρήματα δώρο ή χρήματα μπόνους στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με οποιουσδήποτε περιορισμούς μπόνους που περιλαμβάνονται στην προσφορά και/ή με τους γενικούς όρους συναλλαγών της εταιρίας μας. Εάν δεν έχετε εκπληρώσει αυτούς τους περιορισμούς, δεν θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη οποιουδήποτε ποσού έως ότου αυτοί οι περιορισμοί εκπληρωθούν.