Προστασία λογαριασμού χρήστη

Ασφαλής τήρηση των στοιχείων σύνδεσή σας

Σημεία που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας για να διατηρείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας ασφαλή:

 • Μην κοινοποιείτε ποτέ λογαριασμό υπολογιστή.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς.
 • Μη λέτε ποτέ σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασής σας, ακόμη και σε ανθρώπους που δηλώνουν ότι ανήκουν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης ή ασφάλειας.
 • Μην γράφετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Μην κοινοποιείτε κωδικό πρόσβασης μέσω τηλεφώνου, email ή μηνυμάτων.
 • Κάνετε πάντα αποσύνδεση προτού αφήσετε τον υπολογιστή σας χωρίς εποπτεία.
 • Αλλάζετε κωδικούς πρόσβασης όποτε έχετε υπόνοια ότι ίσως έχουν τεθεί σε κίνδυνο.
 • Έχετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές.
 • Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να αποτελείται από γράμματα και αριθμούς.
 • Δημιουργείτε κωδικούς πρόσβασης τυχαίους, αλλά εύκολα απομνημονεύσιμους.
 • Διατηρείτε το αντιικό σας λογισμικό ενημερωμένο.
 • Διατηρείτε το προσωπικό σας firewall ενημερωμένο.
 • Αποφεύγετε τη χρήση του VistaBet.gr λογαριασμού σας σε υπολογιστές προσβάσιμους από το ευρύ κοινό, π.χ. internet cafe.
 • Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας συχνά, π.χ. κάθε 90 ημέρες.
 • Διατηρείτε OS, browser και browser plugins ενημερωμένα.
 • Απενεργοποιείτε ή απεγκαταστείτε οποιοδήποτε λογισμικό ή browser plug-in που δεν χρησιμοποιείτε - αυτό μειώνει την ευαλωτότητά σας.

Πώς να επιλέξετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης

 • Χρησιμοποιήστε και κεφαλαία και μικρά γράμματα.
 • Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
 • Συμπεριλάβετε ένα ή περισσότερα αριθμητικά ψηφία.
 • Μην χρησιμοποιείτε λέξεις που υπάρχουν στο λεξικό ή προσωπικές πληροφορίες χρήστη.
 • Μην χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης που αντιστοιχούν σε μορφή ημερολογίων, πινακίδων αυτοκινήτου, τηλεφωνικών αριθμών ή άλλων κοινών αριθμών.
 • Μην χρησιμοποιείτε ονόματα εταιρειών ή άλλα αρτικόλεξα.
 • Μην χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης που είναι ίδιος με το όνομα χρήστη σας.

Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένας λογαριασμός ίσως έχει τεθεί σε κίνδυνο:

Ένας λογαριασμός μπορεί να έχει τεθεί σε κίνδυνο εάν:

 • υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία λογαριασμού σας που δεν κάνατε εσείς, όπως αλλαγές στη διεύθυνση email ή στον τηλεφωνικό αριθμό
 • υπάρχουν κινήσεις λογαριασμού που δεν κάνατε εσείς, όπως καταθέσεις ή αναλήψεις ή πονταρίσματα στοιχημάτων
 • λάβετε ενημέρωση αλλαγής κωδικού πρόσβασης που δεν ενεργοποιήθηκε από εσάς.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι από τα παραπάνω, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας και επικοινωνήστε VistaBet.gr άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών.