Τι πρέπει να κάνω για να δω ένα live video;

Ο πραγματικός ρυθμός streaming ανέρχεται σε 600 kbit/s, που σημαίνει ότι πραγματοποιείται μετάδοση δεδομένων περίπου 200-250MB ανά βίντεο μήκους 90 λεπτών. Για την απόλυτη εμπειρία video συνιστούμε flat-rate σύνδεση στο Ίντερνετ, με ταχύτητα σύνδεσης τουλάχιστον 1 Mbit/s (ADSL). Παρακαλούμε σημειώστε ότι το streaming μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό κόστος σύνδεσης Ίντερνετ.

Γενικά, οι συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος είναι 256 MB RAM, επεξεργαστής 1 GHz και Adobe Flash Player 9.0 ή νεότερη έκδοση.