Πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα cookies;

Ένα "cookie" είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί από κάποια ιστοσελίδα σε συγκεκριμένο κατάλογο στο σκληρό σας δίσκο κατά την επίσκεψη σας σε αυτή. Η VistaBet.gr χρησιμοποιεί cookies, για να μπορεί να διευκολύνει τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες της.

Με την αποθήκευση των πληροφοριών πρόσβασης σε cookies κατά τη συνολική διάρκεια της επίσκεψής σας στην VistaBet.gr, μπορούμε να προσαρμόζουμε συνεχώς στις ανάγκες σας (π.χ. τη γλώσσα, το αγαπημένο σας άθλημα κτλ.) τις πληροφορίες που εμφανίζονται. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ιστοσελίδες μας λειτουργούν μόνο εάν έχετε ενεργοποιημένη την επιλογή αποδοχής cookies στον browser σας.