Πόσο είναι η μέγιστη αποπληρωμή;

Η μέγιστη αποπληρωμή για οποιοδήποτε μεμονωμένο στοίχημα esport είναι 10.000€ καθαρά κέρδη ή αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα.