Πώς μπορώ να αλλάξω τη διεύθυνση και τη χώρα διαμονής μου;

Μπορείτε να συνδεθείτε στον VistaBet.grλογαριασμό σας και να αλλάξετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση ανά πάσα στιγμή από την ενότητα  Στοιχεία.

Για να ενημερώσετε τη χώρα, χρειάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να αναφορτώσετε έναν πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή ένα αποδεικτικό κατοικίας. Το συνημμένο θα πρέπει να μπορεί να διαβαστεί από μηχάνημα και να μην υπερβαίνει τα 5MB.