Συχνά ερωτήματα

Τα συχνά ερωτήματα που έχουμε καταγράψει σχετικά με τις πληρωμές παρέχουν 24ωρη βοήθεια, σε περίπτωση που τη χρειάζεστε. Βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα εδώ.