Οι άδειές μας

Vistabet Limited, πάροχος της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, είναι κάτοχος των Αδειών με στοιχεία: (α) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000016-LH για Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και (β) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000017-LH για Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

Vistabet Limited
Κωδικός εταιρίας: C56302
Μητρώο εταιριών: Εμπορικό Μητρώο Μάλτας
Καταστατική έδρα: Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464