Πώς μπορώ να αλλάξω το όριο καταθέσεων;

Για να αλλάξετε το όριο καταθέσεων, μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να επισκεφθείτε τη σελίδα με τα Όρια κατάθεσης.

Οποιοδήποτε αίτημα μείωσης του ορίου κατάθεσης θα επεξεργάζεται άμεσα. Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για πιο ασφαλή τυχερά παιχνίδια, θα εφαρμόζεται μια περίοδος αποστασιοποίησης 24 ωρών για όλες τις αυξήσεις ορίων κατάθεσης ή τα αιτήματα άρσης τους.

Οποιαδήποτε κατάθεση έχετε κάνει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών (ημερήσια όρια), των τελευταίων επτά ημερών πριν από τη σημερινή ημέρα (εβδομαδιαία όρια) ή των τελευταίων 30 ημερών πριν από τη σημερινή ημέρα (μηνιαία όρια) θα περιλαμβάνεται στο όριο κατάθεσής σας για τη συγκεκριμένη περίοδο. Εάν δεν έχετε κάνει κατάθεση κατά τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω, το όριό σας θα ανέρχεται πλήρως στο ποσό που έχετε καθορίσει.

Πελάτες ΗΒ: Όταν συνδέεστε μετά από 24 ώρες, θα εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα όπου θα μπορείτε να επιβεβαιώσετε το νέο σας όριο κατάθεσης προκειμένου να το ενεργοποιήσετε ή να το απορρίψετε. Μόλις επιβεβαιώσετε το νέο σας όριο, αυτό θα ενεργοποιείται.