Τι μπορώ να κάνω εάν έχω φτάσει στο μέγιστο ποσό;

Κάθε χρήστης μπορεί να δει ή να τροποποιήσει τα τρέχοντα όρια κατάθεσης από τις ρυθμίσεις λογαριασμού. Όταν αιτούνται ένα όριο κατάθεσης, οι πελάτες θα πρέπει να αναλογιστούν ποιο ποσό επιθυμούν να ξοδεύουν το μήνα, την εβδομάδα ή την ημέρα σε gaming. Οι πελάτες μπορούν να αιτηθούν μείωση των ορίων τους,με άμεση ισχύ. Επίσης, οι χρήστες μπορούν επίσης, σε συνεργασία με την εταιρία, να συμφωνήσουν σε αύξηση του προσωπικού ορίου κατάθεσης. Όλα τα αιτήματα αύξησης υπόκεινται σε περίοδο αναμονής, που ορίζονται από κανονισμούς gaming. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να μειώσει αυτά τα όρια ανά πάσα στιγμή.