Πληρωμές

Μεταφορές χρημάτων

Η VistaBet.gr χρησιμοποιεί για την προστασία των στοιχείων σας, κατά την επικοινωνία με τον browser, την ασφαλή και ελεγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης της VeriSign®. Οι online συναλλαγές προστατεύονται επιπρόσθετα με το εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας του διεθνώς αναγνωρισμένου συνεργάτη clearing, ο οποίος εγγυάται μηνιαία διαθεσιμότητα του συστήματος πληρωμής μέχρι τουλάχιστον στο 99,5%.

Αναλήψεις κερδών

Για να είσαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα χρήματά σας θα πληρωθούν αποκλειστικά και γρήγορα μόνο σε εσάς, γνωστοποιήστε μας με την εγγραφή σας το όνομά, την ημερομηνία γέννησης και τη διεύθυνσή σας. Ως επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας σας ζητούμε να στείλετε στην εταιρία ένα αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας με φωτογραφία κάνοντας upload όταν υποβάλετε αίτηση για την πρώτη πληρωμή.