Τι είδη συστημάτων είναι δυνατά;

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση όλων των διαθέσιμων συστημάτων:

3 επιλογές

Είδος στοιχήματος Αρ. πονταρισμάτων Μονό Παρολί 
2 3 4 5 6 7 8
2/3 (3 στοιχ.) 3 - 3 - - - - - -
Patent (7 στοιχ.) 7 3 3 1 - - - - -
Trixie (4 στοιχ.) 4 - 3 1 - - - - -

4 επιλογές

Είδος στοιχήματος Αρ. πονταρισμάτων Μονό Παρολί
2 3 4 5 6 7 8
3/4 (4 στοιχ.) 4 - - 4 - - - - -
2/4 (6 στοιχ.) 6 - 6 - - - - - -
Lucky 15 (15 στοιχ.) 15 4 6 4 1 - - - -
Yankee (11 στοιχ.) 11 - 6 4 1 - - - -

5 επιλογές

Είδος στοιχήματος Αρ. πονταρισμάτων Μονό Παρολί
2 3 4 5 6 7 8
4/5 (5 στοιχ.) 5 - - - 5 - - - -
3/5 (10 στοιχ.) 10 - - 10 - - - - -
2/5 (10 στοιχ.) 10 - 10 - - - - - -
Lucky 31 (31 στοιχ.) 31 5 10 10 5 1 - - -
Canadian (26 στοιχ.) 26 - 10 10 5 1 - - -

6 επιλογές

Είδος στοιχήματος Αρ. πονταρισμάτων Μονό Παρολί
2 3 4 5 6 7 8
5/6 (6 στοιχ.) 6 - - - - 6 - - -
4/6 (15 στοιχ.) 15 - - - 15 - - - -
3/6 (20 στοιχ.) 20 - - 20 - - - - -
2/6 (15 στοιχ.) 15 - 15 - - - - - -
Lucky 63 (63 στοιχ.) 63 6 15 20 15 6 1 - -
Heinz (57 στοιχ.) 57 - 15 20 15 6 1 - -

7 επιλογές

Είδος στοιχήματος Αρ. πονταρισμάτων Μονό Παρολί
2 3 4 5 6 7 8
6/7 (7 στοιχ.) 7 - - - - - 7 - -
5/7 (21 στοιχ.) 21 - - - - 21 - - -
4/7 (35 στοιχ.) 35 - - - 35 - - - -
3/7 (35 στοιχ.) 35 - - 35 - - - - -
2/7 (21 στοιχ.) 21 - 21 - - - - - -
Sup Heinz (120 στοιχ.) 120 - 21 35 35 21 7 1 -

8 επιλογές

Είδος στοιχήματος Αρ. πονταρισμάτων Μονό Παρολί
2 3 4 5 6 7 8
7/8 (8 στοιχ.) 8 - - - - - - 8 -
6/8 (28 στοιχ.) 28 - - - - - 28 - -
5/8 (56 στοιχ.) 56 - - - - 56 - - -
4/8 (70 στοιχ.) 70 - - - 70 - - - -
3/8 (56 στοιχ.) 56 - - 56 - - - - -
2/8 (28 στοιχ.) 28 - 28 - - - - - -
Goliath (247 στοιχ.) 247 - 28 56 70 56 28 8 1