Τι είναι το σύνθετο στοίχημα (παρολί);

Εάν τοποθετήσετε στοιχήματα σε δύο ή περισσότερα αποτελέσματα (π.χ. σε δύο διαφορετικά παιχνίδια ποδοσφαίρου), εμφανίζονται αυτόματα ως σύνθετο (παρολί) στοίχημα. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα σύνθετο (παρολί) στοίχημα για 2 έως το πολύ 20 επιλογές. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι επιλογές συνδυάζονται. Όλες οι επιλεγμένες επιλογές σας πρέπει να είναι σωστές για να κερδίσετε ένα σύνθετο στοίχημα.

Το σύνολο των αποδόσεων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις αποδόσεις όλων των μεμονωμένων επιλογών, π.χ. εάν τοποθετήσετε EUR 5,0 , με αποδόσεις 1.50, 2.00 και 1.80, τα πιθανά κέρδη σας ανέρχονται σε EUR 27.00, καθώς 1,50 x 2,00 x 1,80 x EUR 5,0 ισούται με EUR 27.00.