Πώς μπορώ να συντομεύσω τη διαδικασία τοποθέτησης live στοιχήματος;

Οι αποδόσεις στο κουπόνι ενημερώνονται τακτικά και, συνεπώς, μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ανά πάσα στιγμή. Οι ακόλουθες αυτόματες ρυθμίσεις έχουν ως στόχο να απλουστεύσουν και να συντομεύσουν τη διαδικασία τοποθέτησης στοιχήματος. Απλά επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε:

  • Αποδοχή υψηλότερων αποδόσεων: εάν οι αποδόσεις αυξηθούν, θα γίνουν αυτόματα αποδεκτές έως την τοποθέτηση του στοιχήματος. Αυτό περιλαμβάνει και την αύξηση των αποδόσεων κατά τη διάρκεια επικύρωσης του στοιχήματος. Θα εξακολουθείτε να πρέπει να αποδεχθείτε κάποια μείωση αποδόσεων πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος.
  • Αποδοχή οποιωνδήποτε αλλαγών στις αποδόσεις: είτε οι αυξήσεις είτε οι μειώσεις αποδόσεων θα γίνονται αυτόματα αποδεκτές έως την τοποθέτηση του στοιχήματος. Αυτό περιλαμβάνει και αλλαγές αποδόσεων κατά τη διάρκεια επιβεβαίωσης ενός στοιχήματος.