Αποδοχή νέων αποδόσεων

Το πλήκτρο “Τοποθέτηση στοιχήματος” μπορεί να αλλάξει το μήνυμά του υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα στην περίπτωση που η τιμή(ές) αποδόσεων μιας αλλαγής σε επιλεγμένο στοίχημα (π.χ. αύξηση τιμής αποδόσεων), το “Τοποθέτηση στοιχήματος”   θα μετατραπεί σε “Αποδοχή νέων αποδόσεων”. Μόλις πατήσετε αυτό το πλήκτρο, το κουπόνι θα αποδεχθεί όλες τις αλλαγές αποδόσεων με ένα πάτημα.

Οι νέες τιμές αποδόσεων θα γίνουν αποδεκτές και τα “Πιθανά κέρδη” θα υπολογιστούν εκ νέου βάσει των νέων τιμών αποδόσεων.

Τέλος, αφού πατήσετε στο πλήκτρο “Αποδοχή νέων αποδόσεων”, το σύστημα θα επιστρέψει στο πλήκτρο “Τοποθέτηση στοιχήματος” προκειμένου να συνεχίσει με την υποβολή του στοιχήματος.