Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Το κουπόνι υποστηρίζεται από αριθμητικό πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο ενσωματώνεται με έναν εξελιγμένο ελεγκτικό μηχανισμό που θα σας ενημερώνει εγκαίρως όταν έχει εισαχθεί ένα εσφαλμένο ποντάρισμα (π.χ. το ποντάρισμα είναι χαμηλότερο από την ελάχιστη αποδεκτή τιμή).