Στοιχημάτισα σε έναν αγώνα που αναβλήθηκε. Τι θα συμβεί με το στοίχημά μου;

Τα στοιχήματα σε έναν προγραμματισμένο αγώνα που διακοπεί πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, θα ακυρώνονται. Ωστόσο, εάν το αποτέλεσμα του στοιχήματος είχε ήδη καθοριστεί τη στιγμή της οριστικής διακοπής, το στοίχημα θα ισχύει.

Το ίδιο ισχύει για τυχόν αγώνες που έχουν διακοπεί, εφόσον ο αγώνας δεν αρχίσει εκ νέου και δεν ολοκληρωθεί την ίδια μέρα (τοπική ώρα). Σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχήματα θα παίζονται κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής αγώνων, μεταβείτε εδώ.