Το στοίχημά μου διευθετήθηκε (πράσινο χρώμα στο λογαριασμό + αποτέλεσμα), αλλά δεν έχουν πιστωθεί τα κέρδη στο λογαριασμό μου.

Στην περίπτωση αυτή διευθετήθηκε το στοίχημα, όμως δεν πληρώθηκε ακόμη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επικοινωνία, αναφέροντας τον κωδικό κουπονιού.