Τι είναι οι 'Βρετανικές αποδόσεις';

Οι Βρετανοί bookmakers απεικονίζουν τις αποδόσεις υπό τη μορφή κλασμάτων. Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό της απόδοσης με το ποντάρισμα. Στην απεικόνιση των στοιχημάτων εμφανίζεται αποκλειστικά το καθαρό κέρδος - δηλαδή το ποντάρισμά σας επί της βρετανικής απόδοσης. Το ποσό της ανάληψης μπορείτε να το υπολογίσετε εάν προσθέσετε στο καθαρό σας κέρδος το ποντάρισμά σας.