Τι είναι το 'Dead heat';

Λόγος για ένα Dead Heat γίνεται πάντα όταν σ' ένα αθλητικό γεγονός καταλαμβάνουν δύο ή παραπάνω συμμετέχοντες την ίδια θέση.