Έχω παίξει κατά λάθος ένα στοίχημα. Τι μπορώ να κάνω;

Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν από την πλευρά μας να ακυρώσουμε στοιχήματα εκ των υστέρων.

Πριν παίξετε οριστικά ένα στοίχημα έχετε ακόμη την δυνατότητα να κάνετε κλικ στο «ΠΙΣΩ» στο κουπόνι και με τον τρόπο αυτό να μην το παίξετε οριστικά. Αφού επιβεβαιώσετε όμως το κουπόνι, το στοίχημα έχει παιχτεί και δεν μπορεί πλέον να ακυρωθεί.