ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΠΑΚΑΡΑ (LIVE BACCARAT)

 • Όπως και με άλλα δημοφιλή παιχνίδια, υπάρχουν πλέον διαθέσιμες πολλές παραλλαγές του Μπακαρά.

ΜΠΑΚΑΡΑ (BACCARAT)

 • Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να αποκτηθεί ένα χέρι με σύνολο πόντων όσο πιο κοντά στο 9.
 • Προσφέρουμε Ζωντανό Μπακαρά με 8 τράπουλες, με ζωντανό (πραγματικό) ντίλερ και πραγματικό τραπέζι Μπακαρά. Εφαρμόζουμε τους κλασσικούς κανόνες Μπακαρά.
 • Αξία καρτών:
  • Οι Άσοι μετρούν ως ένα
  • Οι κάρτες από 2 έως 9 έχουν την ονομαστική τους αξία
  • Το 10 και οι φιγούρες έχουν αξία 0
 • Εάν η αξία του χεριού είναι 10 πόντοι ή περισσότερο, αφαιρείται το 10 και το υπόλοιπο είναι η αξία πόντων στο χέρι Μπακαρά. Πάραδειγμα: 7+6=13=3, or 4+6=10=0.
 • Τοποθετήστε το στοίχημά σας σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θέσεις στοιχημάτων: Μπάνκα, Παίκτης ή / και η ισοπαλία. Στον Παίκτη και την μπάνκα μοιράζονται, στη συνέχεια, στον καθένα από δύο φύλλα με την ακόλουθη σειρά: πρώτη κάρτα στον Παίκτη, δεύτερη κάρτα στη Μπάνκα, τρίτη κάρτα στον Παίκτη, τέταρτη κάρτα στη Μπάνκα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα τρίτο φύλλο μοιράζεται στον Παίκτη ή / και στη Μπάνκα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κανόνες τρίτης κάρτας.
 • Το χέρι πλησιέστερα στο 9 κερδίζει.
 • Εάν ποντάρετε στον Παίκτη και κερδίσει ο Παίκτης, θα πληρωθείτε κέρδη με αναλογία 1 προς 1 προς το ποντάρισμά σας. Παράδειγμα, το ποντάρισμά σας αξίας 10 επιστρέφει 20.
 • Εάν ποντάρετε στη Μπάνκα, θα πληρωθείτε κέρδη με αναλογία 0,95 προς 1 προς το ποντάρισμά σας. Παράδειγμα, το ποντάρετε μάρκα αξίας 10, η πληρωμή σας θα είναι 19,5.
 • Εάν τόσο το χέρι του Παίκτη όσο και της Μπάνκας έχουν το ίδιο σύνολο, το αποτέλεσμα θα είναι ισοπαλία. Εάν έχετε ποντάρει στην ισοπαλία, η επιστροφή σας θα είναι 8 προς 1. Πονταρίσματα σε μη-ισοπαλία θα σας επιστραφούν εάν προκύψει ισοπαλία.

Κανόνες Τρίτης Κάρτας (ThirdCardRules):

 • O ακόλουθος πίνακας κανόνων Μπακαρά ρυθμίζει την περίπτωση που στον Παίκτη και/ή στη Μπάνκα μοιράζεται αυτόματα μια τρίτη κάρτα στο παιχνίδι Μπακαρά:

Παίκτης

Αξία πόντων στις 2 πρώτες κάρτες:

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Τραβάει κάρτα

6 – 7

Σταματάει (stands)

8 – 9

«Φυσικό χέρι», δεν τραβιέται περαιτέρω κάρτα

 • Εάν ο Παίκτης σταματήσει, μετά η Μπάνκα χτυπάει (Hits) σε σύνολο 5 ή λιγότερο. Εάν ο Παίκτης συνεχίσει, χρησιμοποιείστε τον κατωτέρω πίνακα για να αποφασίσετε εάν η Μπάνκα θα συνεχίσει ή θα σταματήσει  

Μπάνκα

Αξία πόντων στις 2 πρώτες κάρτες:

Τραβάει χαρτί όταν η Τρίτη κάρτα του Παίκτη είναι:

Δεν τραβάει χαρτί όταν η Τρίτη κάρτα του Παίκτη είναι:

0 – 1 – 2

Τραβάει πάντα χαρτί

3

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9

8

4

2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 8 – 9

5

4 – 5 – 6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9

6

6 – 7

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9

7

Πάντα σταματάει

8 – 9

Ο Παίκτης δεν μπορεί να τραβήξει

Ο Παίκτης δεν μπορεί να τραβήξει

 • Σημαντική σημείωση: Εάν είτε ο Παίκτης και/ή η Μπάνκα έχουν σύνολο 8 ή 9, και οι δύο σταματούν. Ο κανόνας αυτός υπερβαίνει όλους τους υπόλοιπους κανόνες.

Ροή πονταρισμάτων:

 • Εάν ένας γύρος παιχνιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη όταν μπαίνετε στο τραπέζι, περιμένετε τον επόμενο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα στοιχήματά σας.
 • Για να τοποθετήσετε ένα στοίχημα, επιλέξτε μια μάρκα και τοποθετήστε τη στη θέση στοιχήματος.
 • Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλές μάρκες σε διαφορετικές θέσεις στοιχημάτων ταυτόχρονα.
 • Ο χρονοδιακόπτης στο παράθυρο του παιχνιδιού δείχνει πόσος χρόνος έχει απομείνει για να τοποθετήσετε το ποντάρισμά σας.
 • Πρέπει να επιβεβαιώσετε το στοίχημά σας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας το κουμπί επιβεβαίωσης (Confirm) μετά από κάθε στοίχημα, είτε αυτόματα στο τέλος του χρόνου στοιχηματισμού. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών σας έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη επιβεβαίωση, είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και το κουμπί Επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού.
 • Μετά το σήμα No More Bets, ξεκινά ο γύρος του παιχνιδιού.
 • Τα κέρδη πληρώνονται για τα στοιχήματα που κερδίζουν στο τέλος κάθε γύρου παιχνιδιού.
 • Για να παίξετε έναν γύρο παιχνιδιού, τοποθετήστε ξανά τα στοιχήματά σας ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Rebet.
 • Για να παραλείψετε μια σειρά, απλά μην τοποθετείτε στοιχήματα στο τραπέζι.

Ροή παιχνιδιού:

 • Επιλέξτε μια μάρκα και τοποθετείστε τη στην επιθυμητή θέση πονταρίσματος: κύρια στοιχήματα Παίκτη, Μπάνκα ή ισοπαλία ή οποιοδήποτε από τα δευτερεύοντα στοιχήματα.  
 • Όταν ξεκινά ο γύρος του παιχνιδιού, μοιράζονται κάρτες σε εσάς και τη Μπάνκα με την ακόλουθη σειρά: πρώτη κάρτα στον Παίκτη, δεύτερη κάρτα στη Μπάνκα, τρίτη κάρτα στον Παίκτη, τέταρτη κάρτα στη Μπάνκα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα τρίτο φύλλο μοιράζεται στον Παίκτη ή / και στη Μπάνκα. Ανατρέξτε στην ενότητα Κανόνες τρίτης κάρτας στην ενότητα Κανόνες για περισσότερες πληροφορίες.
 • Οι αξίες των φύλλων υπολογίζονται και το χέρι με άθροισμα πλησιέστερα στο 9 κερδίζει.

Εύρος ορίων:

 • Τα εύρη ορίων που εμφανίζονται δίπλα στο όνομα τραπεζιού στο λόμπι και στο τραπέζι, αφορούν στα όρια πονταρίσματος του Παίκτη και της Μπάνκας.

Πολλαπλά πονταρίσματα (MultipleBets):

 • Όταν το κύριο ποντάρισμά σας έχει τοποθετηθεί και επιβεβαιωθεί, τότε εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή των Πολλαπλών Πονταρισμάτων (MultipleBetsκαι ο γύρος πονταρίσματος είναι ακόμα ενεργός, δύναται να γίνουν δεκτά επιπλέον πονταρίσματα. Παρακαλώ θυμηθείτε, εάν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή αυτόματης επιβεβαίωσης, πρέπει να επιβεβαιώσετε κάθε ένα από τα επιπλέον πονταρίσματα.

Δευτερεύοντα πονταρίσματα (SideBets):

 • Ένα δευτερεύον ποντάρισμα είναι ένα ποντάρισμα το οποίο μπορείτε να κάνετε πέραν των κυρίων πονταρισμάτων Παίκτη, Μπάνκας ή Ισοπαλίας. Στο Μπακαρά, μπορείτε να τοποθετείτε Δευτερεύοντα πονταρίσματα δίχως να τοποθετήσετε κύριο ποντάρισμα.
 • Οι κανόνες των δευτερευόντων πονταρισμάτων PlayerPair / BankerPair / EitherPair / PerfectPairsTM / Big / Small Side Bets είναι οι ακόλουθοι:
  • Τα δευτερεύοντα πονταρίσματα PlayerPairBankerPair και EitherPair κερδίζουν όταν τα πρώτα δύο φύλλα που θα τραβήξει ο ντίλερ δημιουργούν ζεύγος στην ανάλογη θέση.  
  • Τα δευτερεύοντα πονταρίσματα PerfectPairsTM κερδίζουν όταν τα δύο φύλλα είτε του Παίκτη είτε της Μπάνκας δημιουργούν ένα ζεύγος από το ίδιο χρώμα, για παράδειγμα ένα ζευγάρι 7 καρό.  
  • Το δευτερεύον ποντάρισμα Big κερδίζει εφόσον ο συνολικός αριθμός των φύλλων που μοιράστηκαν σε Παίκτη και Μπάνκα είναι 5 ή 6.  
  • Το δευτερεύον ποντάρισμα Small κερδίζει εφόσον ο συνολικός αριθμός των φύλλων που μοιράστηκαν σε Παίκτη και Μπάνκα είναι 4.
  • Το δευτερεύον ποντάρισμα δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το κύριο ποντάρισμα. Μπορείτε να ποντάρετε το κύριο στοίχημά σας στη θέση του Παίκτη και στο δευτερεύον ποντάρισμα BankerPair και αντίστροφα.
 • Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κατάχρησης παιχνιδιού ή εξαπάτησης, τα δευτερεύοντα πονταρίσματα μπορεί να απενεργοποιούνται κατά καιρούς.

Δευτερεύοντα Πονταρίσματα EgaliteExtra:

 • ΤαEgaliteExtra είναι ένας τύπος δευτερεύοντος πονταρίσματος, το οποίο σας επιτρέπει να ποντάρετε ότι το χέρι του Παίκτη και της Μπάνκας θα σχηματίσουν μια συγκεκριμένη ισοπαλία με ίσο σκορ.  
  • Το στοίχημά σας κερδίζει εφόσον τα χέρια καταλήξουν ισόπαλα με το ίδιο συγκεκριμένο σκορ. Εάν το αποτέλεσμα του χεριού δεν είναι Ισοπαλία, τότε όλα τα στοιχήματα EgaliteExtra χάνονται.
  • Μπορείτε να τοποθετήσετε ποντάρισμα στην περιοχή πονταρίσματος EgaliteExtra δίχως να τοποθετήσετε κύριο ποντάρισμα.
  • Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε ένα ή περισσότερα στοιχήματα στο συγκεκριμένο σκορ Ισοπαλίας που προσφέρονται από τα δευτερεύοντα στοιχήματα  EgaliteExtra.

Ανακάτεμα φύλων (Cardshuffle):

 • Στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται οκτώ ήδη ανακατεμένες τράπουλες. Όταν φτάσει ένα νέο σετ προ-ανακατεμένων φύλλων στο τραπέζι, τα φύλλα τοποθετούνται στο κουτί (shoe) και ο ντίλερ τοποθετεί ένα διαχωριστικό στο νέο σετ φύλλων. Μόλις μοιραστεί το διαχωριστικό, ο ντίλερ ανακοινώνει ότι τα φύλλα θα αντικατασταθούν στον επόμενο γύρο. Κάθε φορά που ένα νέο σετ καρτών φθάνει στο τραπέζι, αφαιρούνται όλες οι προηγούμενες κάρτες. Πραγματοποιείται νέο ανακάτεμα των φύλλων στο τραπέζι πριν τοποθετηθούν τα νέα φύλλα στο κουτί

Πίνακας πληρωμών LiveBaccarat:

 • Σημείωση: Εάν ποντάρετε στη Μπάνκα και η Μπάνκα κερδίσει, πληρώνεστε 1 προς 1 μείον 5% προμήθεια.

Παιχνίδι

Πληρωμή

Παίκτης

Ισοπαλία

Μπάνκα

Ζωντανό Μπακαρά (Live Baccarat)

1:1

8:1

0.95:1

Προοδευτικό Μπακαρά (Progressive Baccarat)

1:1

8:1

0.95:1

Πίνακαςπληρωμών Δευτερευόντων Στοιχημάτων:

Δευτερεύοντα Στοιχήματα

Πληρωτέες αποδόσεις

Ζευγάρι Παίκτη (Player Pair)

11:1

Ζευγάρι Μπάνκας (Banker Pair)

11:1

Εκατέρωθεν Ζευγάρι (Either Pair)

5:1

Τέλειο Ζευγάρι (Perfect PairTM)

25:1

Μεγάλο (Big)

0.54:1

Μικρό (Small)

1.5:1

Πίνακας πληρωμών Στοιχημάτων EgaliteExtra:

ΜεμονωμέναEgalites

Πληρωτέες αποδόσεις

0

150:1

1

215:1

2

220:1

3

200:1

4

120:1

5

110:1

6

45:1

7

45:1

8

80:1

9

80:1

Ζωντανές ροές βίντεο (LiveVideoFeeds): Λόγω της φύσης του Διαδικτύου, ενδέχεται να προκύψει καθυστέρηση στο βίντεο. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι παίκτες δεν έχουν πλεονέκτημα ούτε βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της πιθανής καθυστέρησης.

Σημείωση για δυσλειτουργίες: Μια δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές και τα παιχνίδια.

Σημείωση για στρογγυλοποίηση: Τα στοιχήματα στρογγυλοποιούνται πάντα από το τρίτο δεκαδικό σημείο. Όταν σας επιστραφούν χρήματα και τα χρήματα μεταφερθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, οποιοδήποτε ποσό μικρότερο από 0,01 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Σημείωση για μη επιλυμένες ενέργειες: Οι μη πληρωμένες ενέργειες ακυρώνονται μετά από 90 ημέρες.

Σημείωση σχετικά με τις αποσυνδέσεις: Εάν αποσυνδεθείτε από το παιχνίδι λόγω προβλήματος σύνδεσης, τα στοιχήματά σας καταγράφονται και πληρώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του γύρου στο ιστορικό παιχνιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ειδικότερους κανόνες κάθε παιχνιδιού, ανατρέξτε στις διαθέσιμες πληροφορίες σε κάθε παιχνίδι.

Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης: 4/8/2021