ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΖΑΡΙΩΝ (LIVE DICE)

 • Όπως και με άλλα δημοφιλή παιχνίδια καζίνο, υπάρχουν πλέον πολλές παραλλαγές παιχνιδιών με ζάρια.

SicBo

 • Προσφέρουμε ένα παιχνίδι SicBo τριών ζαριών, που παίζεται χρησιμοποιώντας έναν ζωντανό ντίλερ και τους τυπικούς κανόνες του SicBo.

Ροή στοιχημάτων

 • Εάν ένας γύρος παιχνιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη όταν εισέλθετε στο τραπέζι, περιμένετε τον επόμενο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα στοιχήματά σας.
 • Για να τοποθετήσετε ένα στοίχημα, επιλέξτε μια μάρκα και τοποθετήστε τη στη θέση στοιχήματος.
 • Μπορείτε να τοποθετήσετε πολλές μάρκες σε διαφορετικές θέσεις στοιχημάτων ταυτόχρονα.
 • Ο χρονοδιακόπτης στο παράθυρο του παιχνιδιού δείχνει πόσος χρόνος έχει απομείνει για να τοποθετήσετε τα στοιχήματά σας.
 • Πρέπει να επιβεβαιώσετε το στοίχημά σας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας το κουμπί επιβεβαίωσης (Confirm) μετά από κάθε στοίχημα, είτε αυτόματα στο τέλος του χρόνου στοιχήματος. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών σας έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη επιβεβαίωση, είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και το κουμπί Επιβεβαίωση (Confirm) δεν εμφανίζεται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού.
 • Μετά το σήμα No More Bets, ξεκινά ο γύρος του παιχνιδιού.
 • Τα κέρδη πληρώνονται για τα στοιχήματα που κερδίζουν στο τέλος κάθε γύρου παιχνιδιού.
 • Για να παίξετε έναν γύρο παιχνιδιού, τοποθετήστε ξανά τα στοιχήματά σας ή χρησιμοποιήστε το κουμπί Rebet.
 • Για να παραλείψετε μια σειρά, απλά μην τοποθετείτε στοιχήματα στο τραπέζι.

Ροή παιχνιδιού

 • Ποντάρετε σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα της κύλισης του ζαριού.
 • Τα ζάρια κυλούνται και το αποτέλεσμα της κύλισης εμφανίζεται στο παράθυρο του παιχνιδιού. Εάν το αποτέλεσμα ταιριάζει με το στοίχημά σας, κερδίζετε. αν όχι, χάνετε το στοίχημά σας.

Εύρος ορίων

 • Τα εύρη ορίων που εμφανίζονται δίπλα στο όνομα του τραπεζιού στο λόμπι (Lobby) και στο UI του πίνακα παιχνιδιών αντιστοιχούν στα όρια στοιχήματος αριθμού (NumberBetLimits).

Στοιχήματα

Μικρό / Μεγάλο στοίχημα (Small/BigBet)

 • Το Μικρό στοίχημα (SmallBet) κερδίζει εάν το συνολικό άθροισμα των τριών ζαριών είναι μεταξύ 4 και 10.
 • Το Μεγάλο στοίχημα (Big Bet) κερδίζει εάν το σύνολο είναι μεταξύ 11 και 17.
 • Ούτε το Μικρό στοίχημα ούτε το Μεγάλο στοίχημα κερδίζουν εάν τα τρία ζάρια είναι του ίδιου αριθμού (Three of a Kind).
 • Οι κατάλληλες θέσεις στοιχήματος επισημαίνονται ως "Μικρές" και "Μεγάλες".

Στοίχημα αριθμού (NumberBet)

 • Στοιχηματίζετε ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός (1-6) θα εμφανιστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα ζάρια (έως 3).
 • Οι κατάλληλες θέσεις στοιχήματος επισημαίνονται ως "Ένα", "Δύο", "Τρία" κ.λπ.

Ζεύγος στοιχήματος (PairBet)

 • Στοιχηματίζετε σε οποιονδήποτε από τους 15 πιθανούς συνδυασμούς δύο ζαριών (για παράδειγμα "3 και 4", "2 και 5" ή "2 και 6").
 • Οι κατάλληλες θέσεις στοιχήματος επισημαίνονται ως "1 και 2", "1 και 3", "1 και 4", κ.λπ.

Διπλό στοίχημα (DoubleBet)

 • Στοιχηματίζετε ότι το αποτέλεσμα είναι ένα συγκεκριμένο ζεύγος (για παράδειγμα, δύο 3).
 • Οι κατάλληλες θέσεις στοιχήματος επισημαίνονται ως "Double One", "Double Two", "Double Three" κ.λπ.

Τριπλό στοίχημα (TripleBet)

 • Ποντάρετε ότι το αποτέλεσμα είναι ένα συγκεκριμένο τρίδυμο (για παράδειγμα, τρία 2).
 • Οι κατάλληλες θέσεις στοιχήματος επισημαίνονται ως "Triple One", "Triple Two", "Triple Three" κ.λπ.

Οποιοδήποτε Τριπλό (AnyTriple)

 • Στοιχηματίζετε ότι ο αριθμός αποτελεσμάτων και στα τρία ζάρια θα είναι ο ίδιος [οποιοδήποτε τρία όμοια (Three of a Kind)].
 • Η κατάλληλη θέση στοιχήματος επισημαίνεται ως "Any Triple".

Σύνολο στοιχήματος

 • Στοιχηματίζετε ότι το συνολικό άθροισμα των τριών ζαριών είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, τα πιθανά σύνολα κυμαίνονται από 4 έως 17.
 • Σημείωση: αν και το αποτέλεσμα των τριών ζαριών μπορεί να είναι 3 και 18, αυτά τα ποσά εξαιρούνται.
 • Οι κατάλληλες θέσεις στοιχήματος επισημαίνονται ως "4", "5", "6" κ.λπ.

Η επιστροφή στον Παίκτη (RTP) και ο πίνακας πληρωμών όπως εμφανίζονται και είναι προσβάσιμοι μέσα από το παιχνίδι

Ζωντανές ροές βίντεο: Λόγω της φύσης του Διαδικτύου, ενδέχεται να προκύψει καθυστέρηση βίντεο. Το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι παίκτες δεν έχουν πλεονέκτημα ούτε βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της πιθανής καθυστέρησης.

Σημείωση για δυσλειτουργίες: Μια δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές και τα παιχνίδια.

Σημείωση για στρογγυλοποίηση: Τα στοιχήματα στρογγυλοποιούνται πάντα από το τρίτο δεκαδικό σημείο. Όταν σας επιστραφούν χρήματα και τα χρήματα μεταφερθούν στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας, οποιοδήποτε ποσό μικρότερο από 0,01 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Σημείωση για μη Διευθετημένες ενέργειες: Οι μη πληρωμένες ενέργειες ακυρώνονται μετά από 90 ημέρες.

Σημείωση σχετικά με τις αποσυνδέσεις: Εάν αποσυνδεθείτε από το παιχνίδι λόγω προβλήματος σύνδεσης, τα στοιχήματά σας καταγράφονται και πληρώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του γύρου στο ιστορικό παιχνιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους ειδικότερους κανόνες κάθε παιχνιδιού, ανατρέξτε στις διαθέσιμες πληροφορίες σε κάθε παιχνίδι.

Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης: 4/8/2021