Τοποθέτησα ένα στοίχημα κατά λάθος. Τι πρέπει να κάνω;

Δυστυχώς, για νομικούς λόγους, δεν μας επιτρέπεται η ακύρωση στοιχημάτων μόλις αυτά έχουν τοποθετηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από το σύστημα. Αποτελεί ευθύνη του παίκτη να διασφαλίσει ότι έχει ελέγξει το κουπόνι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την τοποθέτηση του στοιχήματος.