Ποιο είναι το ελάχιστο/μέγιστο ποντάρισμα ενός στοιχήματος;

Το μέγιστο ποντάρισμα ενός στοιχήματος υπολογίζεται βάσει του ορίου κερδών. Εάν με την τοποθέτηση ενός στοιχήματος λάβετε το μήνυμα ότι το τρέχον ποντάρισμά σας υπερβαίνει αυτό το όριο, παρακαλούμε μειώστε αντίστοιχα το ποντάρισμά σας. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι χαμηλότερο από αυτό το ποσό, έχετε επίσης την επιλογή να τοποθετήσετε μικρότερα στοιχήματα ωστόσο όχι χαμηλότερα από το ελάχιστο ποντάρισμα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κουπόνι πραγματοποιεί ελέγχους επαλήθευσης για κάθε σας ενέργεια ώστε να σας ενημερώνει εγκαίρως εάν έχετε προβεί σε εσφαλμένη ενέργεια ή σε εσφαλμένη τοποθέτηση πονταρίσματος. Για τον λόγο αυτό, κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος, θα ενημερώνεστε σχετικά με το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στοίχημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λάβετε προσφορά εμπόρου με χαμηλότερο ποσό πονταρίσματος, την οποία μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε (με την απόρριψη θα πρέπει να τοποθετήσετε πάλι το ποντάρισμα).