Κατά το κλείσιμο του στοιχήματος μου επισημαίνεται ότι υπερβαίνω ένα όριο κέρδους με το ποσό που ποντάρω. Πόσο υψηλό είναι το όριο κέρδους;

Για τα όρια κέρδους συμβουλευτείτε τους Αθλητικά στοιχήματα – Γενικές Παρατηρήσεις.

Οι bookmaker μας μπορούν όμως να θέσουν και χαμηλότερα όρια ανά στοίχημα, κάτι για το οποίο θα ενημερωθείτε άμεσα κατά το κλείσιμο του στοιχήματος.

Η αλλαγή ενός ορίου κέρδους μπορεί να έχει διάφορα αίτια και προσαρμόζεται για παράδειγμα στην προσφορά και τη ζήτηση ενός στοιχήματος. Παρακαλούμε προσέξτε, ότι τα όρια κέρδους μπορούν να μειωθούν βραχυπρόθεσμα όταν οι bookmaker μας ενημερώνουν τους συντελεστές.