Μπορώ να αλλάξω τα προσωπικά στοιχεία μου μετά την εγγραφή μου;

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε βασικά στοιχεία, όπως όνομα και επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, το νόμισμα για το λογαριασμό σας στην VistaBet.gr καθώς και τις ρυθμίσεις χώρας εκ των υστέρων. Η VistaBet.gr δίνει μεγάλη σημασία στη σοβαρότητα και στην αξιοπιστία. Τα υπόλοιπα στοιχεία μπορείτε να τα αλλάξετε και μετά την εγγραφή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η VistaBet.gr ελέγχει και αποδέχεται κάποια αλλαγή στα βασικά στοιχεία, εφόσον προσκομίσετε τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.