Χρησιμοποιείται ήδη το όνομα χρήστη που θα ήθελα. Τι μπορώ να κάνω;

Σε περίπτωση που επιλέξατε ένα όνομα χρήστη που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων μας, το σύστημα σάς προτείνει αυτόματα τρία εναλλακτικά ονόματα. Επιλέξτε ένα από αυτά τα ονόματα ή δοκιμάστε ένα άλλο όνομα χρήστη της επιλογής σας (συνδυάστε το για παράδειγμα με έναν αριθμό).