Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Η VistaBet.gr χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας για την καλύτερη δυνατή προστασία σας. Όλα τα δεδομένα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων με ένα τείχος προστασίας. Ένα τείχος προστασίας είναι ένα ειδικό αμυντικό σύστημα με εξαιρετικά περίπλοκη τεχνολογία ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για την προστασία του δικτύου μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε αξιόπιστους εσωτερικούς μηχανισμούς προστασίας δεδομένων σε συνδυασμό με ένα περιοριστικό σύστημα ασφαλείας. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα σας προστατεύονται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον browser από την ασφαλή και δοκιμασμένη τεχνολογία κωδικοποίησης της VeriSign®.