Δε θέλω να καταθέσω χρήματα αμέσως μετά την εγγραφή. Πρέπει να το κάνω;

Δεν χρειάζεται να καταθέσετε άμεσα. Μπορεί να κάνετε ανά πάσα στιγμή κατάθεση στο λογαριασμό σας από την ενότητα Καταθέσεις.