Δεν μπορώ να εγγραφώ, επειδή τα στοιχεία μου έχουν ήδη αποθηκευτεί. Τι μπορώ να κάνω;

Αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη εγγραφεί επιτυχώς στην VistaBet.gr.

Σε περίπτωση που χάσατε ή ξεχάσατε τα στοιχεία για την πρόσβασή σας, τότε απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας και το email που είχατε ορίσει στο λογαριασμό σας στην VistaBet.gr.