Γιατί δεν μπορώ να κάνω (πλέον) κατάθεση με την κάρτα μου;

Παρακαλούμε προβείτε σε ενέργειες ανάλογες με το μήνυμα που σας εμφανίζεται κατά την προσπάθεια κατάθεσης. Σε περίπτωση που δεν καταθέσατε ποτέ επιτυχώς με την κάρτα σας και λάβετε το μήνυμα ότι απορρίφθηκε η κατάθεσή σας μέσω κάρτας λόγω εσωτερικών ρυθμίσεων ασφαλείας σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλον τρόπο κατάθεσης.