Τι είναι ο κωδικός CVC2;

Το CVC2 σημαίνει "Card Verification Code" (Κωδικός Ταυτοποίησης Κάρτας). Θα σας ζητηθεί να δώσετε έναν κωδικό ως μέτρο ασφαλείας όταν πραγματοποιείτε διεθνείς συναλλαγές πιστωτικών καρτών μέσω τηλεφώνου ή Ίντερνετ.

Αυτός ο κωδικός τριών ψηφίων βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας σας, στο σημείο που προβλέπεται για την υπογραφή σας. Εάν δεν βρείτε κανέναν κωδικό εκεί, απευθυνθείτε στην τράπεζα που εξέδωσε την πιστωτικής σας κάρτα.