Γιατί δεν μπορώ να ζητήσω να ανάληψη όλου του ποσού;

Αρχικά, ελέγξτε αν εισαγάγατε ακέραιο ποσό στο πεδίο εισαγωγής της ανάληψης, καθώς δε γίνονται δεκτά ποσά με δεκαδικά ψηφία. Εν συνεχεία, ελέγξτε αν το ποσό που ζητάτε προς ανάληψη υπερβαίνει το ελάχιστο όριο ανάληψης. Μπορείτε να το δείτε στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου", πατώντας στο μενού "Αναλήψεις". Τέλος, βεβαιωθείτε πως δε ζητήθηκε ποσό που προέρχεται εξ ολοκλήρου ή τμηματικά από κάποια προσφορά, αφού σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι όροι συμμετοχής σε αυτήν πριν το ποσό να γίνει διαθέσιμο προς ανάληψη.