Πού βρίσκω τα στοιχεία της τράπεζάς σας για να στείλω χρήματα (κατάθεση στο λογαριασμό VistaBet.gr);

Τα στοιχεία της τράπεζάς μας μπορείτε να τα βρείτε στο λογαριασμό VistaBet.gr. Παρακαλούμε συνδεθείτε και μεταβείτε στην ενότητα “Καταθέσεις/Τραπεζικό έμβασμα”. Εμφανίζεται ένα πεδίο, όπου μπορείτε να εισάγετε το ποσό που επιθυμείτε να καταθέσετε. Επιβεβαιώστε αυτή την εισαγωγή με „συνέχεια“. Εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία της τράπεζας, τα οποία ισχύουν από την VistaBet.gr για τη χώρα σας. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα τραπεζικά στοιχεία που αναφέρονται εκεί για τις καταθέσεις στο λογαριασμό VistaBet.gr. Παρακαλούμε αναφέρετε ως αιτιολογία του εμβάσματος τον αριθμό αναφοράς σας, ο οποίος αναφέρεται κάτω από τα στοιχεία της τράπεζας. Μόνο αν εισάγετε αυτήν την αιτιολογία μπορεί να αντιστοιχιστεί το κατατεθέν ποσό στο λογαριασμό VistaBet.gr.