Πρόβλημα με τον πάροχο δεδομένων

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι όλα τα δεδομένα και οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθά και ενημερωμένα, ορισμένες φορές ενδέχεται η πληροφορίες που μας δόθηκε να μην είναι σωστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο επηρεάζει την έκβαση ενός στοιχήματος, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.