Η επιλογή είχε ένα εμφανές σφάλμα τιμής.

Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε πάντα ορθές πληροφορίες, ενδέχεται να συμβεί κάποιο εμφανές σφάλμα τιμής σε κάποια επιλογή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα διόρθωσης του σφάλματος τέτοιας φύσης και σε ορισμένες περιπτώσεις να ακυρώσουμε τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.