Λόγω κανονιστικών απαιτήσεων

Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαφόρων περιοχών δικαιοδοσίας, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητη η ακύρωση των στοιχημάτων. Οι συγκεκριμένοι λόγοι ενδέχεται να διαφέρουν και θα οφείλεται στους κανόνες που ισχύουν στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία όπου τοποθετήθηκε το στοίχημα. Σε περίπτωση ακύρωσης στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη.