Εγκατάλειψη διοργάνωσης

Εάν ένα στοίχημα τοποθετηθεί σε κάποια διοργάνωση, η οποία στη συνέχεια εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα ενδέχεται να ακυρωθούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους όρους συμμετοχής μας. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.