Μεταφραστικό λάθος

Ενώ καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε πάντα ορθές πληροφορίες, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να προκύψει κάποιο μεταφραστικό λάθος που θα οδηγήσει σε εσφαλμένη εμφάνιση επιλογής ή αγοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειάζεται να ακυρώσουμε τα στοιχήματα. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.