Μη συμμετέχων

Εάν ένα στοίχημα τοποθετηθεί σε επιλογή που δεν λαμβάνει μέρος στην προτεινόμενη διοργάνωση για οποιονδήποτε λόγο, τότε τα στοιχήματα αυτής της επιλογής ενδέχεται να ακυρωθούν. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.