Τεχνικά προβλήματα

Ορισμένες φορές, κάποια τεχνικά προβλήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα με αγορές ή παρεχόμενες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως κριθεί απαραίτητο να ακυρωθούν στοιχήματα. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.