Τοποθετήθηκε μετά την έναρξη κάποιας διοργάνωσης ή το αποτέλεσμα είχε ήδη καθοριστεί.

Όταν το στοίχημα τοποθετείται μετά το προβλεπόμενο κλείσιμο του στοιχήματος σε αγορά, για παράδειγμα μετά την έναρξη κάποιας διοργάνωσης, τα στοιχήματα ενδέχεται να ακυρωθούν. Σε περίπτωση ακύρωσης στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη.

Εάν τα στοιχήματα γίνουν δεκτά αφού το αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη καθοριστεί, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μετά τον καθορισμό του αποτελέσματος, θα ακυρώνονται. Σε περίπτωση ακύρωσης ενός στοιχήματος, το ποσό πονταρίσματος θα επιστρέφεται στον πελάτη.

Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες στοιχήματος για περισσότερες πληροφορίες.